София 3 °C София 3°C - ясно небе Велико Търново -2 °C Велико Търново -2°C - ясно небе Пловдив -1 °C Пловдив -1°C - мараня Варна 2 °C Варна 2°C - ясно небе Бургас 3 °C Бургас 3°C - предимно облачно

„Булгаргаз“ ЕАД прогнозира цената на природния газ за април да е около 98 лв.

Изпълнителният директор на дружеството Деница Златева с изявление за цените на газа

10 месецаБизнес 31

„Булгаргаз“ ЕАД прогнозира цената на природния газ за месец април да е около 98
лв.
/MWh, или с приблизително 5% по-ниска от първоначално внесеното от дружеството
предложение на 13 март за 103,8 лв
/MWh. Окончателното предложение на дружеството ще
бъде внесено на 1 април, съобщи изпълнителният директор на „Булгаргаз“ ЕАД Деница
Златева по време на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране.

По думите й, към днешна дата, цената на природния газ за месец май, се очертава
да е около 88 лв./MWh. Според нея продължаващото намаление на цената е в резултат на
предприетите от дружеството действия за оптимизиране на цената, на проведените
конкурентни търгове за доставка и текущите нива на борсовите индекси.

Изпълнителният директор на „Булгаргаз“ посочи, че доставките на природен газ до
края на годината са гарантирани, всички договори са сключени, осигурени са количества
за нагнетяване в хранилището в Чирен. „Няма притеснения с доставките на природен газ
за тази година, необходимите количества за нашите клиенти са осигурени и гарантирани“,
заяви Деница Златева.

Изпълнителният директор на „Булгаргаз“ подчерта, че дружеството е в
изключително добра комуникация с бизнес организациите. „Винаги, когато е имало
въпроси или предизвикателства, пред които са били изправени, заедно сме намирали
решения, удовлетворяващи всички страни. Пример за това е, че дори в най-критичните
месеци за нашите клиенти, не сме начислявали санкции за невзети количества и сме
позволявали гъвкавост по отношение на заявените количества“, коментира пред медии
Деница Златева.

В отговор на журналистически въпрос Деница Златева за пореден път обясни
начина, по който дружеството формира продажната цена. „При подаване на Заявлението за
прогнозна цена в КЕВР, „Булгаргаз“ ЕАД трябва да предостави договори за доставка за
всички заявени от клиентите на дружеството количества по сключените договори, както на
свободен, така и на регулиран пазар. Дневните заявки варират между 40 000 и 85 000 MWh,
в зависимост от сезона и потреблението. Чрез гарантирането и осигуряването на природния
газ, в качеството си на обществен доставчик, дружеството не може да рискува да купува
природен газ на дневна база на борси с ценови индекс „Ден напред“ или в „Рамките на
деня“. Следва да се отбележи, че в предложението си за цена „Булгаргаз“ ЕАД включва
всички разходи, свързани със закупуването на слотове, капацитет за регазификация,
капацитет за съхранение, както и разходи за капацитет и пренос до българската
газопреносна мрежа. В зависимост от месеца, тези допълнителни разходи, варират между
15 - 20% от стойността на индекса TTF
. Поради това, съпоставка с ценовите индекси ”ден
напред“ и „в рамките на деня“ не са състоятелни, тъй като същите отразяват единствено
цената на природния газ за деня и не включват горепосочените разходи. Отговорността,
която дружеството носи като обществен доставчик, го задължава да осигури предварително
и на конкурентна цена необходимите количества за клиентите си“, коментира още Деница
Златева