София 11 °C София 11°C - ясно небе Велико Търново 10 °C Велико Търново 10°C - разкъсана облачност Пловдив 13 °C Пловдив 13°C - ясно небе Варна 10 °C Варна 10°C - ясно небе Бургас 11 °C Бургас 11°C - разкъсана облачност

Сметната палата: Финансирането на предизборната кампания да е прозрачно и публично

Институцията е изготвила брошура за подпомагане на партиите и коалициите

1 месецИзбори 867

За да подпомогне всички участници да спазят законовите си задължения за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., Сметната палата изготви брошура, в която са посочени изискванията за финансирането, забраните, задълженията за деклариране и отчетността, каква информация трябва да се подава за ЕРИК и съответните срокове.

Брошурата е публикувана на интернет страницата на Сметната палата в раздел „Контрол-избори“- „Подаване на информация за Единен регистър по Изборния кодекс“.

Информацията, която трябва да изпратят партиите и коалициите, е както следва:
1. Трите имена, ЕГН и адрес на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;
2. Трите имена и ЕГН на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размерът на средствата;
3. Декларациите за произхода на дарените средства, когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли една минимална работна заплата;
4. Декларациите за произхода на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, когато размерът на средствата надхвърли една минимална работна заплата;
5. Наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които участникът работи.