София 13 °C София 13°C - разкъсана облачност Велико Търново 12 °C Велико Търново 12°C - предимно облачно Пловдив 18 °C Пловдив 18°C - предимно облачно Варна 11 °C Варна 11°C - облачно Бургас 13 °C Бургас 13°C - облачно

ТЪРСИ СЕ: Министерството на здравеопазването набира кандидати за курс за въздушно спасяване

Срокът за подаване на документи е  до 21 април

26 сЗдраве 282 Николай Парашкевов

Министерството на здравеопазването набира кандидати за включване в обучителен курс „Оказване на спешна медицинска помощ по въздух“.

Лекарите и медицинските сестри, преминали обучението, ще бъдат включени в дежурства в базите летище „Враждебна“ – София и летище „Долна Митрополия“ – гр. Долна Митрополия.

Курсовете ще се извършват в Центъра за професионално обучение към Военномедицинска академия – София.

Изисквания към кандидатите:

 • Лекари с придобита специалност „Анестезиология и реанимация“ или „Анестезиология и интензивно лечение“;
 • Лекари с придобита специалност „Спешна медицина“ и стаж по специалността минимум 5 години;
 • Лекари-специализанти IV курс по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“;
 • Медицински сестри – с опит минимум 3 години в структура по реанимация и интензивно лечение;
 • Владеене на английски език.

  Кандидатите трябва да представят:
 • Копие на документ за придобита специалност;
 • За специализантите – документ, удостоверяващ, че кандидатът е специализант по специалност „Анестезиология и интензивно лечение“;
 • Копие на документ, удостоверяващ професионален опит (ако е приложимо);
 • Копие на документ, удостоверяващ ниво на владеене на английски език;

         Професионална автобиография.

Подаване на документи:

Кандидатите могат да подават документи в Центъра за административно обслужване на Министерството на здравеопазването (София, пл. „Света Неделя“ 5) или на електронен адрес:

Bbotev@mh.government.bg.

Срокът за подаване на документи е  до 21 април.

Одобрените по документи кандидати ще преминат медицински преглед и тест за физическа годност в Катедрата по авиационна медицина на Военномедицинска академия.

След одобрение ще могат да се включат в обучителния курс за оказване на спешна медицинска помощ по въздух.

Продължителността на обученията ще бъде 15 дни, като се очаква същите да започнат в началото на май.