София 8 °C София 8°C - облачно Велико Търново 6 °C Велико Търново 6°C - лека мъгла Пловдив 11 °C Пловдив 11°C - мараня Варна 9 °C Варна 9°C - облачно Бургас 10 °C Бургас 10°C - облачно

Законът за търсене на наказателна отговорност на главния прокурор е качен за обществено обсъждане

Консултациите ще продължат до 19 декември

1 мПравосъдие 358 Николай Парашкевов

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проекта за изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и в Закона за съдебната власт с предложените допълнителни промени след препоръките на Венецианската комисия.

Консултациите ще продължат до 19 декември, според поетия ангажимент по Плана за възстановяване и устойчивост пакетът от промени трябва да стане действащ закон през юни 2023 г.

Както е известно, той предвижда ефективен механизъм за търсене на наказателна отговорност на главния прокурор.

Негова цел е също да преодолее наличния дисбаланс между правата на обвиняемия, подсъдимия и осъдения и тези на жертвите на престъпления.

Направените предложения са в изпълнение на над 70 осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, свързани с неефективно разследване и защитата на правата на пострадалите; препоръки на Комисията за демокрация чрез право към СЕ (Венецианската комисия), включително от последната й мисия през септември, както и на Европейската комисия.

Новите моменти в предлагания механизъм за търсене на отговорност на главния прокурор предвиждат отказите за образуване на разследване срещу него да подлежат на съдебен контрол на две инстанции, като пред съд се обжалва и прекратяването и спирането на досъдебното производство.

Въвежда се вътрешен прокурорски контрол“ върху действията на прокурора (наказателен съдия), който разследва главния.

Той ще бъде осъществяван от друг наказателен съдия (той трябва да е от ВКС), който ще изпълнява длъжността заместник-главен прокурор. Контрольорът ще бъде избиран след като има повдигнато обвинение срещу обвинител 1.

Предвижда се също намаляване от 17 на 13 гласа на мнозинството в Пленума на ВСС, необходимо за предсрочно освобождаване и временно отстраняване от длъжност на главния прокурор, както и за неговия избор. Това ще е и мнозинството, необходимо за избор на председателите на двете върховни съдилища, но при допълнителни изисквания.

Въвеждат се още критерии за наказателните съдии от окръжни и апелативни съдилища, както и от ВКС, които ще попадат в списъка, от който ще се избира прокурора ад хок, разследващ главния прокурор. В последните 7 години той трябва да е работил като наказателен съдия, за да се затвърди гаранцията за висок професионализъм и опит в сферата на наказателното право и процес.

Изисква се и получаването на изрично съгласие на съдиите, за да бъдат включени в списъка.

Извън това се въвежда съдебен контрол в началната фаза на процеса, като обжалването на постановлението за отказ да се образува наказателно производство ще е с по-широк обхват и ще включва всички тежки престъпления, включително и такива, чието извършване може да доведе до нарушаване на основни права.

Пострадалите от престъпления ще имат право на обжалване на отказа, като могат да се запознават с материалите от извършените предварителни проверки.