Начало Новини Предавания На живо

3.20 среден успех по биология в Тракийския университет

Изпитът се проведе на 28.06

3.20 среден успех по биология в Тракийския университет

Изпитът се проведе на 28.06

11 месецаОбразование 69 Боряна Райчева


Резултатите от провелия се на 28.06 изпит по биология в Тракийския университет в Стара Загора сочат, че средният успех на кандидатите е 3.20.

На изпита са се явили 443-ма души, а 19 от предварително записалите са се отказали.

Оценка до 2.99 са получили почти половината от кандидатите – 204 човека (46%). Между 3.00 и 3.49 са получили 80 кандидат-студенти. 103-ма души са били оценени с оценка „добър“ от 3.50 до 4.49. 52-ма души са получили оценка от 4.50 до 5.49. Само четирима кандидат-студенти са получили от 5.50 до 5.99, а пълна шестица няма.

Изпитът по биология е сред най-популярните в Тракийския университет. С оценка от него може да се кандидатства в специалностите „Медицина“, „Ветеринарна медицина“, „Лекарски асистент“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, „Социални дейности“ и „Гериатрични грижи“.