Начало Новини Предавания На живо

500 лв увеличение за учителите, които работят в проблемни области

Нови възможности за кандидатстване са осигурени по програмата „Мотивирани учители“

500 лв увеличение за учителите, които работят в проблемни области

Нови възможности за кандидатстване са осигурени по програмата „Мотивирани учители“

9 месецаОбразование 18 Боряна Райчева


500 лева увеличение са предвидени за учителите, които пожелаят да работят в училища в проблемни области и с ученици с ниски резултати или нисък социален статус. От пресцентъра на Министерство на образованието съобщават, че ще бъдат осигурени и пари за възстановяване на транспортни разходи за пътуващите учители, както и 200 лева за наем на жилище за срок от 12 месеца.
Промените са част от националната програма „Мотивирани учители“, която цели да бъдат подкрепени нуждаещите се училища чрез различни мерки за осигуряване на квалифицирани и мотивирани педагогически специалисти за справяне в реалната училищна среда.
Възможностите за включване в едногодишните обучения за придобиване на професионална квалификация „учител“ също се разширяват-вече ще се разглеждат и кандидати с образователно-квалификационна степен „бакалавър“. До сега се допускаха само придобилите степен „магистър".
До 10 дни от публикуване на изменението на програмата на сайта на министерството ще се приемат документи на кандидатите за допускане до процедурата по подбор.