София 11 °C
Велико Търново 12 °C
Пловдив 13 °C
Варна 16 °C
Бургас 18 °C
Начало Новини Предавания На живо

А1 регистрира ново силно тримесечие и ръст при всички основни показатели

Общите приходи достигат 122 млн. евро с ръст от 11,8%

7 месецаОбщество 4 Боряна Райчева


А1 България регистрира силно трето тримесечие на 2019 година и продължава позитивната тенденция за ръст във всички основни бизнес показатели от края на 2016 година. Приходите от мобилни и фиксирани услуги се увеличават с 11,5% до 98,8 млн. евро спрямо същия период за 2018 г., а общите приходи нарастват с 11,8% и достигат 122 млн. евро. Печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация (EBITDA) възлиза на 49,8 млн. евро, регистрирайки ръст от 13,6% на годишна база.

  • Общите приходи достигат 122 млн. евро с ръст от 11,8%, като приходите от услуги се увеличават с 11,5% до 98,8 млн. евро

  • EBITDA нараства с 13,6% до 49,8 млн. евро

  • Средният приход от абонат (ARPU) и средният приход от фиксирана линия (ARPL) растат съответно с 12,5% до 5,9 евро и с 6,9% до 13,4 евро

Повишението на приходите от услуги се дължи на ръст на фиксирания и мобилния сегмент, както и на увеличение на приходите от продажба на устройства.

Фиксираните услуги продължават да растат и през това тримесечие, като регистрират увеличение от 17,1% до 30,2 млн. евро. Основните фактори за добрите резултати са дигиталните бизнес услуги на компанията, ексклузивното спортно съдържание на каналите MAX Sport и предлагането на повече услуги на съществуващите абонати. ICT бизнес направлението на А1 става все по-значим фактор за позитивните резултати на компанията, която постоянно разширява своето портфолио от дигитални решения и достига дo все повече клиенти. През последните три месеца телекомът е интегрирал успешно 950ICT проекта за корпоративни и институционални клиенти. През същия период А1 стартира и мащабна комуникационна кампания, насочена към промотирането на своите дигитални услуги за бизнеса.

Всичко това води до увеличение на годишна база на средния приход от фиксирана линия (ARPL)от 6,9% до 13,4 евро, а броят на фиксирани услуги се увеличава с 2,6% до над 1 043 500.

През третото тримесечие А1 България продължава своето стабилно представяне в мобилния сегмент чрез успешна продажба на нови услуги на съществуващите клиенти. Като резултат приходите от мобилни услуги нарастват с 9,2% до 68,6 млн. евро, а средният приход от абонат (ARPU) с 12,5% до 5,9 евро.

Добрите резултати на компанията през третото тримесечие на годината се дължат и на по-високите приходи от продажбата на устройства. През третата четвърт на 2019-а спрямо същия период на миналата година, А1 регистрира 16,2% ръст на приходите или 22,1 млн. евро от търговията с устройства.

(в млн. ЕВРО)

Q3 2019

Q3 2018

Q3+/- %

1-9 мес. 2019

1-9 мес. 2018

1-9 мес.+/- %

Приходи

122

109,2

11,8%

348,5

327,1

6,5%

Приходи от услуги

98,8

88,6

11,5%

281,7

259,5

8,5%

Приходи от мобилни услуги

68,6

62,8

9,2%

194,8

184

5,9%

Приходи от фиксирани услуги

30,2

25,8

17,1%

86,9

75,5

15%

Приходи от оборудване

22,1

19

16,2%

62,8

62

1,3%

Други приходи

1,1

1,6

-28,4%

4

5,7

-28,5%

Печалба (EBITDA)

49,8

43,8

13,6%

137,6

121,4

13,4%

Среден приход от абонат (ARPU)

5,9

5,2

12,5%

5,6

5,1

9,3%

Среден приход от фиксирана линия (ARPL)

13,4

12,6

6,9%

13,2

12,4

6,3%

Клиенти на мобилни услуги (в хиляди)

3 922,8

4 024,1

-2,5%

3 922,8

4 024,1

-2,5%

Брой на фиксирани услуги (в хиляди)

1 043,5

1 017,6

2,6%

1 043,5

1 017,6

2,6%

 

Резултати за първите девет месеца на 2019 г.

  • През първите девет месеца на 2019 г. общите приходи нарастват с 6,5% до 348,5 млн. евро спрямо същия период на 2018 г. Приходите от услуги нарастват с 8,5% до 281,7 млн. евро, като това се дължи на ръста на фиксираните (15%) и мобилните услуги (5,9%).

  • Увеличението на средния приход от фиксирана линия (ARPL)е 5,8% до 13,2 евро, а броят на фиксирани услуги се увеличава с 2,6% до над 1 043 500.

  • За същия период мобилните услуги на компанията отчитат добри резултати и в двата сегмента – корпоративни и частни клиенти – следвайки положителна тенденция на ръст при средния приход от абонат (ARPU) от 9,3%.

  • А1 България отбелязва солиден ръст на печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация EBITDA от 13,4% до 137,6 млн. евро за първите девет месеца на годината спрямо същия период на миналата година.