София -2 °C
Велико Търново -2 °C
Пловдив 2 °C
Варна 4 °C
Бургас 5 °C
Начало Новини Предавания На живо

Антония Първанова: КС единодушно поряза правно неграмотните мераци на ГЕРБ да ни следят

Коментар във Фейсбук
6 сЕвроком 10140

Конституционният съд единодушно поряза правно неграмотните мераци на ГЕРБ да ни следят. Това написа Антония Първанова по повод решението на съда, че правото на личен живот е валидно по време на пандемия.

Сайтът на Центъра за право и здраве информира, че по искане на 63 народни представители от БСП, Конституционният съд се произнесе с решение по к.д. № 4/2020 г., с което обяви за противоконституционни чл. 251б, ал. 2, изречение трето, чл. 251в, ал. 2, изречение второ, чл. 251г, ал.  5 относно думите „и в случаите по чл. 251б, ал. 2, изречение трето“ и чл. 251г1, ал. 1, изречение второ, ал. 3 и 4 относно думите „и чл. 251в, ал. 2, изречение второ“ от Закона за електронните съобщения и § 51 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците .

Отменените текстове задължават доставчиците на електронни услуги, като например мобилни оператори, доставчици на Интернет и др., да съхраняват за срок от 6 месеца всички трафични данни за местоположението на своите клиенти и дават безпрепятствен достъп до тези данни на всички структури на МВР. Задължението за съхраняване на данни дори не е обвързано с периода на извънредно положение и се отнася не само за Ковид, а за всички инфекции, за които МЗ прецени, че съществува опасност за общественото здраве. На практика отменените текстове дават възможност на властите безконтролно и без съдебна санкция да следят всички граждани на страната.