"Никога не сме участвали в обществени поръчки, за да сме зависими от политическо влияние. Сградата винаги е била замислена за висока. Още през 1996 г. главният архитект на София постановява такова градоустройство. Няма друг развой на събитията, дали ще бъде с презаверката от 2012 г. или с друго разрешение, тази сграда ще я има", категоричен беше арх. Мирянов.