София 30 °C
Велико Търново 31 °C
Пловдив 33 °C
Варна 26 °C
Бургас 26 °C
Начало Новини Предавания На живо

Бисер Петков: Напред сме с три крачки към по-социална Европа

Съветът на ЕС по заетост с общ подход по три законодателни предложения

Бисер Петков: Напред сме с три крачки към по-социална Европа

Съветът на ЕС по заетост с общ подход по три законодателни предложения

2 годиниПолитика 31 Боряна Райчева


 

Съветът на Европейския съюз по заетост и социална политика постигна общ подход по Директивата за равновесието между професионалния и личния живот, Директивата за прозрачни и предвидими условия на труд и Регламента за координация на системите за социална сигурност на страните членки. И трите законодателни предложения имат ключово значение за засилване на социалното измерение на Европа. Съгласието по досиетата беше постигнато по време на заключителното заседание на Съвета под ръководството на Българското председателство. Приемането им ще допринесе за практическото приложение на принципите на Европейския стълб на социалните права за осигуряване на по-добър достъп до пазара на труда, по-справедливи условия на труд и по-добра социална закрила.

 

Приетите законодателни инициативи представляват три сериозни крачки напред към по-социална Европа. Положихме всички усилия да намерим консенсусни и работещи решения за продуктивна заетост и устойчив и балансиран икономически растеж при отчитане на демографските тенденции, въздействието на технологиите върху пазара на труда и необходимостта от работещи решения за преодоляване на безработицата, бедността и социалното изключване в рамките на ЕС, каза председателят на Съвета и министър на труда и социалната политика на България Бисер Петков на пресконференция късно снощи в Люксембург.

 

Европейският комисар по заетостта, мобилността и социалните въпроси Мариан Тийсен даде висока оценка на Българското председателство, по време на което беше постигнат значителен напредък и по редица важни законодателни и незаконодателни инициативи, включително и по политически чувствителното предложение за промяна в директивата за командироване на работници в ЕС.

 

Директивата за съвместяване на професионалния и личния живот създава възможности за по-гъвкави условия на работа. Тя цели увеличаване на участието на жените на пазара на труда, както и насърчаването на мъжете да полагат повече грижи в семейството. Директивата въвежда нови минимални стандарти за отпуск по бащинство. Предложението е този вид платен отпуск да бъде най-малко 10 работни дни след раждането на детето. Заплащането ще се определя от съответната държава членка. С директивата се въвежда и родителски отпуск с продължителност 4 месеца. Правото на ползване на половината от този период ще може да се прехвърля между майките и бащите, като най-малко 1,5 месеца от този вид отпуск ще бъде платен в размер, определен от съответната страна членка.