София 20 °C София 20°C - предимно ясно Велико Търново 19 °C Велико Търново 19°C - кратковременен пороен дъжд Пловдив 22 °C Пловдив 22°C - облачно Варна 21 °C Варна 21°C - кратковременен пороен дъжд Бургас 23 °C Бургас 23°C - облачно

България е трета в ЕС по добавена стойност в сектора на комуникационните услуги

Страната с най-висока брутна добавена стойност е Малта

1 месецТехнологии 14 Васил Василев

България е на трето място в Европейския съюз (ЕС) с най-висок процент (7,3) на брутната добавена стойност /БКП/ в сектора на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) услугите, по данни на Евростат.

През 2021 г. добавената стойност на сектора в блока се равнява на 5,5% от брутната добавена стойност на ЕС: 4,7% от ИКТ услугите и 0,8% от ИКТ производството.

От страните от ЕС, за които са налични данни за обобщения "ИКТ сектор", страната с най-висока брутна добавена стойност е Малта (10,3%), докато Гърция е с най-нисък дял (3,5%).

Трите държави от ЕС с най-високи съотношения в ИКТ услугите са Малта (9,4%), Кипър (8,9%) и България (7,3%). Същевременно Унгария (1,2%), Малта (0,8%), Латвия и Словакия (и двете по 0,6%) имаха най-висок дял на брутната добавена стойност чрез производство на ИКТ.

Що се отнася до дела на заетостта в сектора на ИКТ, средната стойност за Съюза възлиза на 3,2%.

Между 2011 г. и 2021 г. сред държавите от ЕС, за които са налични данни за 2021 г., единствено Дания отчита намаление на дела на заетите в ИКТ сектора в общата заетост (-0,6 процентни пункта), докато Латвия и Естония регистрират най-голямо увеличение - 2,2 процентни пункта.

През 2021 г. най-високите дялове на заетостта в областта на ИКТ в Ирландия (6,1%), Естония (5,6%) и Швеция (5,2%). Същевременно най-ниските дялове са в Гърция (1,7%), Полша и Португалия (и двете по 3,0%).