София 4 °C София 4°C - ясно небе Велико Търново 9 °C Велико Търново 9°C - ясно небе Пловдив 5 °C Пловдив 5°C - ясно небе Варна 3 °C Варна 3°C - мъгла Бургас 3 °C Бургас 3°C - лека мъгла

Чавдар Маринов: Реформата в горския сектор е задължителна заради корупцията

"Републиканци за България" предлага разработването на независима и актуална пътна карта
2 мЕвроком 155

Реформата в горския сектор е задължителна във връзка с повсеместното мнение на гражданското общество, неправителствените организации и голяма част от заинтересованите страни за нездрава икономическа среда, незаконни практики и корупция. Това коментира Чавдар Маринов, координатор на сектор „Земеделие“ в ПП „Републиканци за България“.

„Българските гори са част от националното богатство и идентичността на страната. Те изпълняват множество икономически, екологични и социални функции, които са от особено значение за устойчивото развитие на България. В тази връзка са необходими усилия за подобряване на сектора чрез прилагането и утвърждаването на добрите практики и диверсификация на функциите на стопанските и на контролно-административните държавни структури. Усилията трябва да са насочени именно в подобряване и оптимизиране на осъществяването на контролно-административната дейност“, посочи Маринов.

„По отношение на кадровата политика са необходими и действия за осъществяване на персонални промени за установяване на трайна среда на доверие към служителите в горския сектор. Необходими са и действия насочени към създаване на възможности в структурите в горския сектор да работят служители с голям капацитет, с ясни функции и задачи и осигурено добро финансиране и материална обезпеченост. Назначаването на ръководните кадри силно се  политизира от управляващите в техен интерес и в интерес на олигархични и други структури в горския бизнес. Всеки, който констатира нередности или не изпълнява политически и бизнес поръчки е незабавно уволняван без оглед на неговите професионални качества. Особено драстично това се проявява в районите, където управляващите са в колаборация с ДПС”, отбеляза Чавдар Маринов.

Според него без политическа протекция младите средни и висши специалисти лесовъди почти е невъзможно да  започнат работа въпреки липсата на кадри и демографска криза.

„Директорите на ДП и ДГС и ДЛС са превърнати от политиците в слуги и черни касички. Всички служители, вследствие на тези процеси не могат пълноценно и законно да изпълняват служебните си задължения”, подчерта Маринов.

Основни цели на реформата, предлагана от ПП „Републиканци за България“:

Разработване на нова, независима и актуална пътна карта за бъдещото развитие на горското и ловното стопанства в България;

Реформа в управлението на горите и горското стопанство, които са най-важният и основен природообразуващ фактор и са носител на стратегически и възобновяеми горски продукти;

Създаване на политика за правилно използване на ресурсите от всички собственици, която да бъде обвързана с привличане на нови инвестиции, разкриване на работни места и създаване на поминък в планинските и полупланинските райони на страната;

Развитие на горскостопанската инфраструктура и поощряване на предприемаческата дейност, която да е в унисон със „Зелената архитектура“;

Политика за решаването на проблемите в ловното стопанство, която да е вследствие на актуална Стратегия за развитието на ловното стопанство и която да предвижда мерки за намаление на високата степен на бракониерство;

Нови стратегически документи, синхронизирани с ЕС и новата ОСП/ сектор гори е най-малко подпомаган до сега, това е проблем, както за собствениците на горски територии, така и за гороползвателите;

Политики насочени за децата, млади хора и уязвими групи, обвързани с нормативни документи  /Природата е наш дом, нека се грижим за нея и я оставим на нашите деца по-богата/;

Доброволчеството, като ценност и добър пример за поколенията /Горите са национално богатство и това, което е създадено от поколенията преди нас ние го ползваме сега. Нека да бъдем добри стопани и да наградим полученото за поколенията/.

Телевизия Евроком - водещи новини от България и света - политика, здраве, предавания, спорт Eurocom.bg се издържа чрез реклами!

Моля, разрешете рекламите на сайта ни!

Благодарим Ви, че ни подкрепяте!