София 30 °C
Велико Търново 31 °C
Пловдив 33 °C
Варна 26 °C
Бургас 26 °C
Начало Новини Предавания На живо

Диана Ковачева: Задължително онлайн обучение, но след осигурени интернет и устройства за децата

Омбудсманът изпрати становище във връзка с готвените от МОН изменения

Диана Ковачева: Задължително онлайн обучение, но след осигурени интернет и устройства за децата

Омбудсманът изпрати становище във връзка с готвените от МОН изменения

2 сОбщество 421 Галин Тозев


Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до председателя на парламентарната комисия по образованието и науката Милена Дамянова във връзка с готвените от МОН изменение и допълнения в Закона за предучилищно и училищно образование. Новите текстове се отнасят до включването на 4-годишните деца в задължително предучилищно образование и въвеждането на трайна законова уредба на обучението от разстояние в електронна среда.

В становището си доц. Ковачева подкрепя регламентирането на електронно дистанционно обучение на учениците, но обръща внимание, че по време на дистанционното обучение при извънредното положение заради коронавируса, се е откроил проблем с дигиталното неравенство в обществото, тъй като една част от децата реално са били изключени от процеса на това обучение.

Омбудсманът подчертава, че до институцията пишат много родители, които нямат възможност да закупят електронни устройства за децата си, както и да поемат месечните разходи за заплащане такси за интернет.

„Съгласно чл. 53, ал. 3 на Конституцията на РБ основното и средното образование в държавните и общинските училища е безплатно. Задължение на държавата е да бъдат осигурени условия за реализиране на безплатно образование. Реална е опасността да бъдат дигитално изключени и в невъзможност за участие в онлайн обучение децата от социално слаби семейства или семейства, чиито доходи не позволяват закупуването на електронни устройства, семействата с две деца, децата, настанени в интернати, както и децата от ромските общности“, подчертава омбудсманът.

В становището си доц. Диана Ковачева посочва още и проблемите с обучението в електронна среда на децата със специални образователни потребности. Тя поставя акцент върху факта, че липсата на адаптирани програми, малкото часовете за ресурсно подпомагане и техническа неосигуреност на ресурсните учители и на интернет платформите за адекватна и пълноценна работа с децата, водят до непълноценно електронно обучение и регрес във вече постигнати знания и умения на учениците.