София -0 °C
Велико Търново 1 °C
Пловдив 2 °C
Варна 2 °C
Бургас 5 °C
Начало Новини Предавания На живо

ЕП няма да спре изграждането на българско хранилище за радиоактивни отпадъци

Според експертите, не се очакват радиационни въздействия

ЕП няма да спре изграждането на българско хранилище за радиоактивни отпадъци

Според експертите, не се очакват радиационни въздействия

1 месецПолитика 1110Александра Иванова


Комисията по петициите на ЕП отхвърли жалба на неправителствени организации срещу изграждането на българското хранилище за радиоактивни отпадъци. 
Петицията  беше оповестена на 30 юли 2019 година от група български и румънски неправителствени организации с искане за спиране на финансирането и изграждането на НХ РАО. Документът бе адресиран и до премиерите на страните донори в Международен  фонд „Козлодуй”. 

Хранилището ще бъде изградено на площадка „Радиана“, край Козлодуй. Там ще бъдат погребвани ниско- и средноактивни отпадъци, категория 2а съгласно Наредбата за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци.
Първият етап на изгравдането е предназначен за погребване на ниско- и средноактивни отпадъци, които са генерирани при извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“. Финансира се от Международен фонд „Козлодуй“.
Изграждането на НХ РАО е определено за национален обект и  обект с национално значение. С ПМС №3/10.01.2013 г. обектът е обявен за стратегически от значение за националната сигурност.
От Комисичта по петициите на ЕП ушерчшат, юе ш доклада за оценка на въздействието върху околната среда е доказано отсъствието на въздействие на Националното хранилище върху населението и околната среда от погребването на ниско и средноактивни отпадъци, категория 2а. Съгласно заключенията на експертите, не се очакват радиационни въздействия.
Безопасността на хранилището е защитена пред Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) в Предварителна оценка по безопасност, която е част от процедурата за одобряване на избраната площадка, както и в Междинния отчет за анализ на безопасността, които е част от процедурата по одобряване на техническия проект на хранилището. Площадка „Радиана“ и техническият проект на хранилището са одобрени със заповед на председателя на Агенцията за ядрено регулиране. АЯР е издала разрешение за строителство.