София 4 °C
Велико Търново 3 °C
Пловдив 5 °C
Варна 6 °C
Бургас 9 °C
Начало Новини Предавания На живо

ИНСПЕКЦИЯ: Яз. Студена бил пълен "на макс" (ВИДЕО)

От данните на МОСВ става ясно, че наличният полезен обем е 83,2%
44 мЕвроком 867

Премиерът Бойко Борисов продължава с инспекциите, като заедно със зам.-регионалният министър Николай Нанков проверяват реновирането на язовир "Мещица", Пернишко.

Ремонтът на язовира ще бъде готов януари. От фирмата , която извършва реновирането поясниха, че са направили укрепване.

Премиерът Борисов се поинтересува за обемите в яз. Стуне, след което бе уверен, че яз. Студена е напълно пълен "на макс".

Въпреки това данните на Министерството на околната среда и водите, публикувани в Информационния бюлетин за състоянието на водите за месец декември 2020 година показват по-различна картина.

Общият обем на яз. "Студена" е 25, 200 млн. куб. метра, а мъртвият - 2, 400 млн. куб. метра.

От данните на МОСВ става ясно, че наличният полезен обем е 83,2% или 18, 969 млн. куб. метра.

Съгласно издадените в МОСВ разрешителни водите се използват за: Питейно-битово водоснабдяване – до 20,54 млн. куб. метра годишно; Производство на електроенергия - до 51,0 млн. куб. метра годишно; Промишлено водоснабдяване и охлаждане – до 7,45 млн. куб. метра годишно.

В зависимост от изменението на хидрометеороложките условия да се изключват и включват
събирателните деривации и/или водохващания от тях, с оглед да се контролира или да не се допуска надвишаване на обем 24,000 млн. куб. метра.

Условия за утвърждаване на графика за месец декември:

Предвид наличния обем заявката на „ВиК“-Перник от язовир „Студена“ от 1,700 млн. м 3 е удовлетворена;  

Заявката на „Топлофикация Перник“ ЕАД е удовлетворена, като са разрешени 0,080 млн. м 3 вода за месеца;

Удовлетворена е заявката на „Стомана индъстри“ АД за разрешение за ползване на водни количества от яз. „Студена“ в размер 0,050 млн. м 3;

В зависимост от изменението на хидрометеороложките условия да се изключват и включват събирателните деривации и/или водохващания от тях, с оглед да се контролира или да не се допуска надвишаване на обем 24,000 млн. м 3 в язовира.