София 8 °C
Велико Търново 13 °C
Пловдив 9 °C
Варна 9 °C
Бургас 8 °C
Начало Новини Предавания На живо

Изпитите за 4-и, 7-и и 10-и клас на НВО ще бъдат по-малко

Задължителни ще бъдат тези по БЕЛ и математика

12:48 ч. 22.07.2016 г.Образование 29

Изпитите, които учениците ще полагат на така нареченото външно оценяване след 4-и, 7-и и 10-и клас ще бъдат по-малко. Това е едно от нововъведенията в Държавния образователен стандарт за оценяване на учениците.

Задължителни за четвъртокласниците ще бъдат тестовете по български език и литература и математика. За седми клас освен двата основни ще има и един по чужд език по желания, а за десети клас има ново изискване. Изпитът да бъде с практическа насоченост. Ще се оценява какво разбират учениците докато четат или решават поставени конкретни задачи.

За десетокласниците ще има и четири незадължителни изпита, като например по чужд език или за проверка на компютърните умения. При успешно издържане на препитването учениците ще получават сертификати, които ще удостоверяват уменията им.

Въвеждането на стандарта тази година ще бъде само за 1-и и 5-и клас. Първокласниците ще получават само качествени оценки за работата си, т.е. Оценката ще се изразява с отличен за отлично представяне, много добър, добър и слаб. За 2-и и 3-и клас качествената оценка ще бъде валидна за всеки предмет. Количествените оценки ще бъдат въведени за всички от 4-и до 12-и клас.

Формите на препитване се запазват. Те ще бъдат писмена, устна и практическа. Новото е, че ще се заложи на проектни дейности, по които учениците ще работят по двойки или в група.

За слабите ученици поправителните сесии ще бъдат две. В случай, че ученикът не издържи изпита трябва да повтаря годината. В начален етап за учащите с по-ниска успеваемост се въвеждат допълнителни летни часове.

При оценяването на входно ниво оценката трябва да бъде придружена с обяснение. То може да бъде писмено, под формата на рецензия или устно трябва да обясни на детето защо например е получило двойка.

След завършване на 10-и клас учениците ще имат право да се преместят в друго учебно заведение, в зависимост от успеха и оценката на външното оценяване.

Допълнителните предмети, по които ще се държи изпит на външно оценяване ще се обсъждат в началото на всяка година.

Свидетелство за завършено основно образование ще получат още тази учебна година седмокласниците. Тези от тях, които са в заварено положение ще изучат допълнително история и география, за да покрият това, което към момента се изучава в 8-и клас.