София 20 °C София 20°C - предимно ясно Велико Търново 19 °C Велико Търново 19°C - кратковременен пороен дъжд Пловдив 22 °C Пловдив 22°C - облачно Варна 21 °C Варна 21°C - кратковременен пороен дъжд Бургас 23 °C Бургас 23°C - облачно

КЕВР глоби Марица Изток 1 за лиспа на прозрачност в работата на ТЕЦ-а

Предприятието не е оповестило публично вътрешна информация за производство на електроенергия

8 дниИкономика 29 Васил Василев

Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране наложи имуществена санкция от 10 000 лв. на „ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток I” ЕООД за нарушение на член 4 от Регламент (ЕС) на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT). 

Дружеството не е оповестило публично вътрешна информация за непланирана недостъпност на негово съоръжение за производство на електроенергия, което е било задължено да направи на платформата за публикуване на вътрешна информация на Българската независима енергийна борса ЕАД. Случаят е от 18 октомври 2023 г., съобщиха от КЕВР.

Съгласно изискванията на чл. 4 от REMIT всички участници на пазара за търговия на едро с енергия, регистрирани в Централизирания европейски регистър на енергийните пазарни участници, оповестяват публично, навременно и ефективно вътрешна информация, включително планирани или непланирани спирания на производствените си съоръжения. Целта е информацията да достигне до възможно най-широк кръг от заинтересовани страни, като по този начин се гарантира прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия.

Нарушението на чл. 4 от Регламент (ЕС) №1227/2011 се санкционира по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Дружеството е приело и не е обжалвало наложената от регулатора санкция.

Това е първата наложена санкция на КЕВР за неспазване на чл. 4 от REMIT. Комисията работи активно по установяването и на други нарушения на чл. 4 от Регламента от страна на участници на пазара за търговия на едро с енергия.