София 11 °C
Велико Търново 12 °C
Пловдив 12 °C
Варна 15 °C
Бургас 16 °C
Начало Новини Предавания На живо

КФН щяла да ни информира за ликвидацията на „Олимпик“ в Кипър

Регулаторът – с писмо до Министерството на финансите на островната република

КФН щяла да ни информира за ликвидацията на „Олимпик“ в Кипър

Регулаторът – с писмо до Министерството на финансите на островната република

9 месецаИкономика 3 Боряна Райчева


Решението за откриване на производство по ликвидация на Olympic Insurance Co. Ltd, кипърското дружество, което извършваше дейност на територията на България чрез „Застрахователна компания Олимпик - клон България”, е публикувано в официалния вестник на Република Кипър. Това съобщиха от Комисията за финансов надзор (КФН) в петък.

„Днес в официалния вестник на Република Кипър вече е публикувано решението на Районния съд на Никозия, с което се открива производството по ликвидация, гласи прессъобщението на КФН.

Надзорните органи на другите държави-членки в Европейския Съюз, нямат правомощия или друга правна възможност за пряка намеса в производството по ликвидацията на кипърския застраховател.

„КФН се ангажира да поддържа активна комуникация с Кипърския надзор, за да може да съдейства за разрешаване на възникващите въпроси, относно защитата на засегнатите лица в България“, обещават от регулатора.

„От името на председателя на КФН – г-н Бойко Атанасов, миналата седмица бе изпратено писмо до кипърския надзорен орган, отговорен за застраховането, с копие до Министерство на финансите на Република Кипър и до българския посланик в Република Кипър“, пише в позицията на регулатора.

„В писмото се поставят въпроси, касаещи българските потребители като: какъв ще бъде срокът, в който съгласно кипърското право лицата, които имат претенции трябва да ги предявят пред ликвидаторите; как ще бъдат обработвани претенциите по-нататък и в частност как ще бъдат информирани кредиторите дали техните претенции са били приети или оспорени от ликвидаторите; каква правна защита е налице за кредитор в случай че ликвидаторите оспорят претенцията му и др.“, твърдят от КФН.