„Предметът на договора с „Джемкорп“ е да се извършват съвместни дейности с българското правителство за развитие и внедряване на технологии във всички сфери в енергетиката”, добави Христов.

''Подписването на меморандума не е преминало през установената процедура и е направено без знанието на служители в Министерството на енергетиката'', обясни министърът.

„Министър на енергетиката може да подпише меморандум с друго министерство на енергетиката в друга държава. Министър, за да подпише, трябва да е упълномощен“, подчерта още той.

''Клаузата за арбитраж е валидна две години, но компанията „Джемкорп“ е изпратила писмо, с което се отказва от възможността'', уточни Христов.