Целта домакинствата да могат да се справят по-лесно с високата инфлация, която продължава вече месеци наред.