Наддавателните предложения се подават на регистратурата на Софийския адвокатски съвет до 17 ч. на 3 юни 2021 г. И ще бъдат отворени на следващия ден в 11 ч. в заседателната зала на софийския съвет на третия етаж на сградата на бул. "Т. Александров" № 137 в присъствието на явилите се наддавачи.

За участие в наддаването трябва да бъде внесен задатък от 500 лв.

За купувач ще бъде обявен предложилият най-висока цена. Ако двама или повече кандидат-купувачи са предложили същата цена, ще се тегли жребий.

"Ако при обявяването на наддавача с най-високата цена или на избрания чрез жребий за купувач някой от явилите се други наддавачи предложи устно цена по-висока с размера на един задатък, се пристъпва към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък до достигане на цена, предложена само от един наддавач", гласят условията на търга.

Ако определеният за купувач не внесе цената в 7-дневен срок, за такъв се обявява направилият следващото по размер предложение.