София 4 °C
Велико Търново 3 °C
Пловдив 5 °C
Варна 6 °C
Бургас 9 °C
Начало Новини Предавания На живо

Методи Лалов дава 1000 лв., за да се разнищи правен абсурд

Коментар във Фейсбук
11 мЕвроком 1045

1000 лева ще дадем с адвокат Искра Кишкова на този, който намери в съдебното решение на ВАС по адм. дело 7834/2020 г. мотивиран отговор на възражението ни, че "жалбата на ИВСС е недопустима, тъй като е подадена от името на главен инспектор с изтекъл мандат".

Дали съдиите Росен Василев (докладчик) и останалите членове на съдебния състав: Любомир Гайдов (председател), Илияна Дойчева, Георги Георгиев и Славина Владова имат къса памет и са забравили да изложат мотиви на възражението ни за допустимост на жалбата на ИВСС? Или тези съдии се страхуват да кажат, че "царят е гол" и да посочат, че ИВСС няма право да функционира в сегашния му състав след изтичане мандатите на инспекторите и затова са решили да премълчат този отговор в услуга на обслужващата Цацаров и Гешев Теодора Точкова? Ако това е така - разполагат ли тези хора с необходимите етични и професионални качества да правораздават във ВАС, а и въобще в съдебната система?

Мотиви защо главният инспектор Теодора Точкова няма право да осъществява правомощия в ИВСС, да получава заплата и да ползва служебен автомобил и ведомствено жилище след 09.04.2020 г. можете да прочетете тук:

Може ние с адвокат Кишкова да пропускаме нещо при прочита на това съдебно решение и затова сме готови да възнаградим всеки с посочената сума, който успее да ни убеди, че съдебният състав не е "отбил номера" при изготвяне на съдебния си акт (който, макар и правилен като краен резултат, страда от множество дефицити, на които обаче ще се спрем друг път).

Съгласно чл. 125, ал. 1 и 2 от Конституцията ВАС осъществява върховен съдебен надзор и се произнася по спорове за законността на актовете на МС, на министрите и на други актове, посочени в закона, сред които са и тези на ВСС (чл. 36 от ЗСВ). От висотата на мястото си в йерархията на съдебните органи, която определя и заплатите по над 6000 лева, които получават съдиите във ВАС, съдията-докладчик Василев и останалите членове на съдебния състав Гайдов, Дойчева, Георгиев и Владова, са длъжни да дават мотивирани отговори на възраженията на страните по разглежданите от тях съдебни спорове. В конкретния случай моето и на адв. Кишкова възражение касае допустимостта на жалбата на една от обжалващите страни (ИВСС), поради което има значение за развитието на производството по жалбата на тази страна. Това е първият въпрос, на който съдиите дължат да отговорят мотивирано, ясно и недвусмислено. Те обаче не са изложили нито една дума.

Пълния текст на съдебното решение може да намерите тук:
http://www.sac.government.bg/…/bd22e465f1d365b2c22586320033…

Факсимиле на решението на ВАС с цитирано от самия съдия-докладчик възражение за допустимост на жалбата на ИВСС можете да видите на снимката долу.