София -6 °C
Велико Търново -8 °C
Пловдив -2 °C
Варна -5 °C
Бургас -4 °C
Начало Новини Предавания На живо

Министерство на финансите: Предприемачите се притесняват от бизнес средата у нас

Индексът на икономическа активност отчете спад
11 мЕвроком 258

През третото тримесечие на 2020 г. Индексът на икономическа активност (ИИА) отново отчете спад. През разглеждания период показателят се понижи до -2.2 спрямо -1.4 през предходното тримесечие. Това показват най-скорошните данни на Министерство на финансите (МФ).

Най-силен негативен ефект върху ИИА оказват неблагоприятните нагласи на предприемачите за бизнес средата, в т.ч. за бизнес климата в страната, осигуреността с поръчки и очаквания за заетостта в промишлеността.

Въпреки това прогнозите за последното тримесечие на 2020 г. са ИИА да се подобри, но все пак да остане на отрицателна територия. Очакванията са, че динамиката на индекса на икономическа активност ще съответства на забавянето в спада на БВП.