София 4 °C София 4°C - ясно небе Велико Търново 3 °C Велико Търново 3°C - облачно Пловдив 4 °C Пловдив 4°C - мараня Варна 6 °C Варна 6°C - ясно небе Бургас 7 °C Бургас 7°C - предимно облачно

НАП публикува важни дати за плащане на данъците

Стартира кампанията по събиране на задълженията, припомнят от приходната агенция

13 сОбщество 227 Николай Парашкевов

Стартира кампанията по събиране на задълженията за данък върху недвижимите имоти и такса за битовите отпадъци, както и данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически данък за 2023 г., напомнят от НАП.

Сроковете за плащане на задълженията за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2023 г. са както следва:

Данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2023 г.

Срок за плащане – на две равни вноски, както следва:

Първа вноска - до 30.06.2023 г.

Втора вноска - до 31.10.2023 г.

/на предплатилите за цялата година до 02.05.2023 г. се прави отстъпка 5 на сто/

Патентен данък за 2023 г.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

За първото тримесечие - до 31.01.2023 г.

За второто тримесечие - до 02.05.2023 г.

За третото тримесечие - до 31.07.2023 г.

За четвъртото тримесечие - до 31.10.2023 г.

/на предплатилите за цялата година до 31.01.2023 г. се прави отстъпка 5 на сто/

Данък върху таксиметров превоз на пътници за 2023 г.

Срок за внасяне - Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Туристически данък за 2023 г. 

Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.