София 10 °C София 10°C - предимно облачно Велико Търново 11 °C Велико Търново 11°C - разкъсана облачност Пловдив 12 °C Пловдив 12°C - разкъсана облачност Варна 12 °C Варна 12°C - предимно ясно Бургас 11 °C Бургас 11°C - разкъсана облачност

НЕЗАКОННИ ПАВИЛИОНИ ИЛИ ХАОС В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Коментар на Елена Гунчева
4 сVox Populi 270

Интересно ми е как всеки се упражнява да анализира какво е убило детето в София. Ясно е, че има много нарушения. Но според мен те започват от законодателството. Защото то е неясно, а всяка община си решава въпросът по свой си начин, обикновено неудачен.
На първо място, има преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, като павилиони, будки и т.н., с разрешение за поставяне от общината, когато са върху общинска земя. На второ, има останали обекти, построени по отменения чл.120 ал.4 от ППЗТСУ /отм./, за които с § 50 "а" от ЗИД на ЗТСУ /отм./, беше предвидено с решения на общинските съвети да се създава постоянен градоустройствен статут, а след това да им бъде учредено право на строеж или да купят земята около обекта. В ЗУТ при приемането му има същата хипотеза, вече в § 17 се посочва: С решение на областния управител или на общинския съвет строежи с временен устройствен статут, изградени по реда на отменената (ДВ, бр. 6 от 1998 г.) ал. 4 на чл. 120 от Правилника за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство върху земя - държавна или общинска собственост, извън случаите по чл. 195 и чл. 196 от този закон, могат да се запазят до реализиране на строежите, предвидени с действащ подробен устройствен план. След възникване на инвестиционна инициатива за реализиране на предвижданията на подробния устройствен план временните строежи се премахват, без да се заплащат, въз основа на заповед на кмета на общината, издадена по реда на чл. 195 и чл. 196 от този закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2001 г.) По решение на областния управител или на общинския съвет, взето в 6-месечен срок от влизане в сила на този закон, могат да се допуснат процедури за изменение на действащ подробен устройствен план с цел временни строежи по ал. 1 да получат траен устройствен статут в съществуващите им размери и вид. След установяване на траен устройствен статут на собствениците на съществуващите строежи се учредява право на строеж при условията и по реда на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост .
Голяма част от проблемните павилиони са точно такива по алинея първа, за които е предвидено временно да се запазят. Всеки общински съвет с наредба си решава по какъв начин, с какъв срок, какви са изискванията и кой трябва да ги контролира. В резултат се получава пълен хаос не само с изискванията, но и с контрола. А е толкова простичко в закона да се посочат ясно условията за преместваемите обекти и тези, които временно се запазват, включително за връзките към В и К, енергото, канализацията и т.н. Както и кой отговаря за всичко. Да има изисквания за конструкция, безопасност и т.н. Другото е просто условие за непрестанна корупция и поставяне на живота и здравето на хората в риск.
Едните обекти се отразяват в кадастъра, другите - не /виж снимката/. Но поне аз не видях някъде в публикациите някой да прави разлика. Единствено медиен шум, без на практика някой да разбира от материята. Масова и тотална некомпетентност като се започне от общината и се стигне до журналист-мисирите!
И няма да спра да повтарям, че основните проблеми идват от законодателството. От некадърното законодателство. Неуредени отношения, висящи разпоредби, липса на изисквания или претовареност с такива за дребни неща, никаква връзка между нормативните актове. В резултат на тази некадърност на законодателите, умират хора!
Толкова за анализите кой е виновен!
Елена Гунчева

Телевизия Евроком - водещи новини от България и света - политика, здраве, предавания, спорт Eurocom.bg се издържа чрез реклами!

Моля, разрешете рекламите на сайта ни!

Благодарим Ви, че ни подкрепяте!