София -6 °C
Велико Търново -8 °C
Пловдив -2 °C
Варна -5 °C
Бургас -4 °C
Начало Новини Предавания На живо

Нови формули за изчисляване на пенсиите

НОИ публикува образците им в последния ден на годината
10 сОбщество 2101 Златина Петкова

Нови формуляри за преизчисляване на пенсии и за прехвърляне на средствата във фонд "Пенсии" пуска Националният осигурителен институт от 1 януари 2021 г. НОИ публикува образците им в последния ден на 2020 г.

Това става възможно, след като с преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. се дава право на лицата, на които е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст с начална дата до 31.12.2020 г. вкл. с намален индивидуален коефициент съгласно чл. 70, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), да поискат в срок до 30.06.2021 г. вкл. преизчисляването й без намаление на индивидуалния коефициент. Заедно с това те трябва заявят прехвърлянето на средствата от индивидуалната си партида в универсален пенсионен фонд към фонд "Пенсии"/фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" на държавното обществено осигуряване.