София -6 °C
Велико Търново -8 °C
Пловдив -2 °C
Варна -5 °C
Бургас -4 °C
Начало Новини Предавания На живо

НЗОК публикува отчетите си за изминалата 2020 година

Изплатени са над 3 млрд. лева
11 мЕвроком 139

Здравната каса публикува отчетите си за изминалата 2020 година. В рамките на дните, определени за финализиране на бюджетната 2020 г., Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е изплатила 3 151 221 483 лв. за здравноосигурителни плащания за медицинска и дентална помощ, отчитат от там.

Най-много са отишли за болнична медицинска помощ (БМП) – 2 262 218 191 лв. а най-малко за медико-диагностична дейност (МДД) – 109 801 873 лв. В бюджета на касата за първичната медицинска помощ (ПИМП) са отишли 281 434 237 лв., за специализираната извънболнична медицинска помощ (СИМП) – 281 869 998 лв., а за дентална помощ (ДП) – 215 897 184 лв. 

Във връзка с въведената епидемична обстановка в страната и приетата. „Методика за изменение и допълнение на Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“ (Методиката) са заплатени 278 511 750 лв.

По районни здравноосигурителни каси (РЗОК) за видовете медицинска и дентална помощ, както следва:

Първичната медицинска помощ (ПИМП) – 10 968 709 лв.;

Суми за общопрактикуващите лекари (ОПЛ) на първа линия (по 1000 лв. на месец на ОПЛ и нает лекар) – 9 136 000 лв.;

Суми за професионалисти по здравни грижи, наети при ОПЛ (по 360 лв. на месец) – 2 194 560 лв.
Специализираната извънболнична медицинска помощ (СИМП) – 30 020 476 лв.;

Суми за СИМП (по 30 000 лв. на месец, на МЦ/ДКЦ – т.н. триажни центрове) – 1 590 000 лв.

Дентална помощ ( ДП) – 51 313 521 лв.;

Медико-диагностична дейност (МДД) – 12 008 117 лв.;

Болнична медицинска помощ (БМП) – 161 280 368 лв..

Надзорният съвет утвърди за заплащане със средства от бюджета на НЗОК за 2020 г. на незаплатена дейност, извършена през 2015 г. и 2016 г., след проверка от контролните органи на институцията съгласно сключените споразумения с лечебните заведения за болнична медицинска помощ за незаплатените дейностите в БМП, от отчетените средства в размер на 70 452 513 лв.,  са заплатени към 31.12.2020 г. - 47 888 344.68 лв. 

През тази година НЗОК ще продължи да заплаща утвърдените от Надзорния съвет средства за незаплатени дейности от 2015 г. и 2016 г. на сключилите споразумения с касата лечебни заведения, посочват от здравната каса. „Националната здравноосигурителна каса стриктно спазва националната и европейската действаща нормативна уредба и изпълнява в срок поетите финансови ангажименти към всички договорни партньори.“, подчертават от там.