Начало Новини Предавания На живо

СЕМ ще следи видеоклиповете в интернет платформите

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за радиото и телевизията
2 мЕвроком 406

Съветът за електронни медии ще отговаря за материалите в интернет платформите за споделяне на видеоклипове с българска юрисдикция. Това приеха на първо четене депутатите с промени в Закона за радиото и телевизията. 

Доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове се насърчават да обменят най-добри практики относно кодексите за поведение в областта на съвместното регулиране.

Според закона доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове се задължават да спазват нормите на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация, разработени от Сдружение „Национален съвет за саморегулация“, включително, но не само, с цел ефективно да се намали излагането на деца на търговски съобщения за храни и напитки, съдържащи хранителни съставки и вещества с хранителен или физиологичен ефект, по-специално, съдържащи мазнини, трансмастни киселини, сол или натрий и захари, чийто прекомерен прием в хранителния режим не е препоръчителен.

Поправките предоставят правомощия и необходимия инструментариум на националния регулаторен орган за осъществяване на по-ефективен контрол върху пазара.

Очаква се това да рефлектира върху механизмите за защита на правата и интересите на потребителите на тези услуги.

С цел по-голяма прозрачност относно действителните собственици на медиите, Съветът за електронни медии включва в съществуващите регистри връзка към информацията за структурата на собствеността и за действителните собственици на съответните доставчици, достъпна в Търговския регистър.