Начало Новини Предавания На живо

Скандално: Социално слабите ще плащат бележката за ваксини

Медицинско за брак и работа също излизат от пакета на НЗОК
пропускане

Скандално: Социално слабите ще плащат бележката за ваксини

Медицинско за брак и работа също излизат от пакета на НЗОК

1 годинаЗдраве 18 Боряна Райчева


Медицинското свидетелство за брак и работа вече няма да се издава безплатно от джипито. Личните лекари няма да са задължени и да пишат служебна бележка за задължителни имунизации и реимунизации и профилактични прегледи на деца при кандидатстване за семейни помощи като част от услугите, които касата гарантира. Това става ясно от предложените изменения в Наредбата за определяна на пакета от здравни дейности, гарантиран от НЗОК зa 2019 г. 

Документите няма да се плащат вече от фонда, защото се издават с оглед ползване на други права от лицата, а не са свързани с медицинска дейност, гласят мотивите на вносителите.

Друга промяна касаеща извънболничната помощ е увеличеното разстояние между практиката на джипито и дежурния кабинет, в който той сключва договор. То вече може да бъде до 40 км, а не до 35 км, както досега.

В областта на клиничната лаборатория НЗОК вече ще плаща и за изследване на феритин. То ще показва какви са запасите от желязо в човешкия организъм и е важно при диагностиката и диференциалната диагноза на желязодефицитната анемия. Също така ще спомогне при преценката за необходимост от лечение с желязосъдържащи лекарствени продукти. В областта на онкологията НЗОК поема и разходите за амбулаторни генетичните изследвания с оглед провеждане на прицелна терапия при някои диагнози. Те ще засягат пациенти с колоректален карцином, карцином на млечната жлеза, меланом и недребноклетъчен карцином на бял дроб. провеждане на прицелна терапия.

Създава се нова клинична процедура - „Лечение на новородени деца с вродени сърдечни малформации, претърпели сърдечна оперативна интервенция до навършване на 1-годишна възраст". С това се дава възможност след проведената кардиохирургична операция на деца с тежки вродени сърдечни малформации да се продължи лечението в болничното лечебно заведение до стабилизиране на състоянието, както и да се даде възможност за дехоспитализация.

Същевременно се запазва възможността пациентките със заболявания на органите на женската полова система –както доброкачествени, така и злокачествени, да бъдат оперирани и по други клинични пътеки, включени в пакета на НЗОК, по които възможностите за възстановяване и по-малко усложнения са също така добри. В областта на болничната помощ НЗОК ще плаща и за лекарства при животозастрашаващи кръвоизливи и при спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии. Целта е да се намали рискът от животозастрашаващи кръвоизливи и последващи от тях усложнения при лицата с вродени коагулопатии.