София 17 °C София 17°C - предимно ясно Велико Търново 14 °C Велико Търново 14°C - облачно Пловдив 19 °C Пловдив 19°C - разкъсана облачност Варна 16 °C Варна 16°C - предимно облачно Бургас 18 °C Бургас 18°C - облачно

СОС ще гласува 3 млн. лева за спортните програми на София

60% от сумата е за спортни клубове, развиващи олимпийски колективни спортове

14 дниОбщество 13 Васил Василев

Столичният общински съвет ще гласува трите програми за спорт за 2024-а година, по предложения на ресорния зам.-кмет Яна Генова и председателя на Комисията по спорт Димитър Шалъфов.

Програмите „София спортува“, „Спорт за високи постижения“ и „София – град на младите и активните“ са с рекорден бюджет от над 3 млн. лв. и след като градският парламент се произнесе ще започне и кандидатстването по тях.

Програмата „София – град на младите и активните“ е насочена към нуждите на младите хора на столицата и се реализира в 3 подпрограми. Първата от тях ще финансира проекти, които осигуряват пълноценно и активно участие на младите хора (на възраст от 15 до 29 години) в обществения живот на града и които създават благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за тяхната ефективна професионална и личностна реализация. Във фокуса на втората подпрограма са мащабни събития и фестивали с и за младите хора, с участието и на млади творци. Третата подпрограма е насочена към активното включване в обществения живот на младежи в неравностойно положение. Бюджетът за това е увеличен от 150 000 лв. за 2023 г. на 200 000 лв. за 2024 г. Увеличена е и максималната стойност за финансиране на проект -  от 7000 лв. за 2023 г. на 10 000 лв. за 2024 г. Проектни предложения ще се приемат от 7 май до 7 юни.

Програмата „София спортува“ има за цел да формира потребност и трайни навици за физическа и спортна дейност сред деца и младежи, хора в пенсионна възраст, хора в неравностойно положение, социално изключени групи, хора в трудоспособна възраст за практикуване на спорт, като важен фактор, за здравословния начин на живот. През 2023 г. Програмата е финансирала проектни предложения с общ бюджет от 390 000 лв., като са реализирани 140 проекта. През настоящата година бюджетът е повишен на 800 000 лв. Съответно са увеличени и максималните грантове за един проект. В подпрограма „Спорт в района“, районна администрация може да бъде финансирана с до 12 000 лв., спрямо миналата година, когато същата се е борела за до 4000 лв.

Подпрограмата „Спорт за деца и ученици" ще подпомага проектни дейности на училища и детски градини до 4000 лв. Програмата „Спорт за всички“, в т.ч. подпрограмите „Студентски спорт“, „Движение, здраве и активен начин на живот“, „В играта съм“ и „Спорт на работното място“ ще предоставят до 8000 лв. на одобрен проект. Кандидатстването е от 29 април до 30 май 2024 г.

Програмата „Спорт за високи постижения“ включва подпрограма „Спортна столица“, чийто бюджет се увеличава от 80 000 лв. през 2023-а година на 200 000 лв. за настоящата година. По този начин ще се подкрепят както международни спортни събития на територията на София, така и участия на ученици и младежи на различни международни форуми. Подпрограмата предоставя награди на деца и младежи, завоювали високи постижения в областта на спорта. През 2024 г. ще бъдат наградени над 200 ученици, младежи и атлети с увреждания по повод 17 май, Ден на българския спорт.

Подпрограма за развитие на детско-юношеския спорт също повишава размера на средствата, с които ще разполага. Общият бюджет за 2024-а година е в размер на 1 950 000 лв., като за сравнение през 2023-а година подпрограмата е оперирала с 900 000 лв.

60% от сумата е за спортни клубове, развиващи олимпийски колективни спортове, 40% за спортни клубове, развиващи олимпийски индивидуални спортове. А бенефициенти са спортните клубове с детско-юношески школи,  регистрирани в обществена полза, развиващи дейности и с регистрация на територията на Столичната община. Максимална стойност за финансиране на един проект е до 40 000 лева. Кандидатстването стартира на 29 април и приключва на 28 май 2024.

София има и програма за изграждане и ремонт на общинска спортна инфраструктура. През нея през 2023 г. са финансирани седем проекта на обща стойност 440 000 лв., а тази година бюджетът на програмата е 1 020 000 лв.

снимка: БГНЕС