София 11 °C София 11°C - ясно небе Велико Търново 10 °C Велико Търново 10°C - разкъсана облачност Пловдив 13 °C Пловдив 13°C - ясно небе Варна 10 °C Варна 10°C - ясно небе Бургас 11 °C Бургас 11°C - разкъсана облачност

Тристранният съвет обсъжда Бюджета за 2024 г.

Бюджетът на НЗОК за 2024 г. предвижда приходи и трансфери в общ размер на стойност 8,163 млн. лв.

14 сИкономика 206 Лазар Лазаров

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъжда Бюджета за 2024 г., предаде БГНЕС.

Вицепремиерът Мария Габриел, която председателства заседанието на НСТС, заяви, че предстои да бъдат разгледани най-важните закони и предложи като първа точка социалните партньори да обсъдят Проект на Закон за бюджета на НЗОК за 2024 г., като втора точка Проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. е като трета точка Проект на държавния бюджет на Р България за 2024 г. Предложението за дневния ред на заседанието беше единодушно прието.

Бюджетът на НЗОК за 2024 г. предвижда приходи и трансфери в общ размер на стойност 8,163 млн. лв., или това са 1,136 млн. лв. повече в сравнение с Бюджета на НЗОК за 2023 г.

8,163 млн. лв. са заложени за разходи и трансфери, от които 7,919 млн. лв. текущи разходи, 79 хил. лв. разходи за персонал, 35 хил. лв. издръжка на административните дейности, 7,630 млн. лв. здравноосигурителни плащания, 558 хил. лв. здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ, 567 хил. лв. здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ, включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение. За здравноосигурителни плащания за дентална помощ са предвидени 328 хил. лв., а за здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност – 261 хил. лв.

2,023 млн. лв. са предвидени за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната; за дейности по отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение, заплащани 100 на сто от бюджета на НЗОК и финансиране на аптеки по критериите по чл.45, ал.17, т.4б от ЗЗО; за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията на болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги.

КТ „Подкрепа" принципно подкрепя Бюджета на НЗОК за 2024 г., като настоява разходите за персонал да се увеличат с 20%, или вместо с 5,1 млн. лв. те да бъдат увеличени с 14,9 млн. лв., за да се компенсира инфлацията и да се осигури 5% реален ръст на възнагражденията.