София -6 °C
Велико Търново -8 °C
Пловдив -2 °C
Варна -5 °C
Бургас -4 °C
Начало Новини Предавания На живо

Учредиха народно читалище "Тротоара 2020" изцяло онлайн

Председателят на читалището и номиниран за будител на 2020 г. Деян Янков
2 мЕвроком 262

Най-светлият християнски празник донесе на младите хора от в TRAP и фондация
Тротоара сбъдване на една мечта. От 23.12.2020 г. В Търговския регистър е вписано
новоучреденото Народно читалище “Тротоара 2020” като продължение на желанието на
младежите за просветна, културна и нестопанска дейност.

Ковид обстановката не се оказа пречка за техния устрем, а напротив, постави своеобразен
рекорд – на 16.12.2020 г. от 18:30ч онлайн платформата Zoom събра 229 човека на
Учредителното събрание на Народно читалище „Тротоара 2020“. Подписването на всички
документи беше извършено посредством електронен подпис от всички учредители и
управа, като по този начин се създаде прецедент в историята на България. Това стана
възможно благодарение на обновения Търговски регистър към Агенцията по вписванията и
подкрепата на системата за електронни подписи Евротръст.

Интересен факт е възрастта на учредителите: 40 от тях са родени след 2000, 55 от тях са
родени м/у 1990 и 2000, 100 от тях са родени м/у 1980 и 1990, и само 34 от тях са родени
преди 1980.

Всички те единодушно потвърдиха, че дейностите, които ще се извършват от новото
читалище трябва да бъдат максимално съобразени с нуждите на младите хора, да идват от
тях и да се извършват отново от тях.

Читалището се помещава в сградата на TRAP, като разполага със звукозаписно студио,
компютърна зала, работилница, място за срещи, и помещение за бъдеща зала за танци и
театър.

В новоучреденото читалище децата и младежите ще се занимават с музика, гейминг,
образование, ръчен труд, танци, изкуства и много други интересни и полезни дейности, част
от дейността на Тротоара и до сега. Фондацията стана известна и със Статуята на суетата
(Статуя на великата консумация), разположена на покрива на TRAP, изработена изцяло от
отпадъци и символизираща консуматорската нагласа в днешното общество.

„Читалищната форма на самодейност е фундаментът в българското възраждане и културно
развитие от над 150 години. Ние, здраво стъпили върху традициите избрахме за своя цел
да създадем модерна организация, да привлечем нови членове, млади хора, спонсори,
партньори и приятели и да не спираме да търсим нови форми и средства да отговаряме на
съвременната реалност, за да реализираме културни, просветни, възпитателни и
информационни функции. Благодарим на всички учредители за желанието да се включат в
създаването на една по-добра среда за развитие на младите хора в България!

Основаването на читалище в тези трудни дни като символ на възраждането, надеждата и
вярата в предизвикателната за всички 2020 година е начинът, по който ние отговаряме на
трудностите„ - заяви Председателят на читалището и номиниран за будител на 2020 г. Деян
Янков.

Учредителното събрание се проведе при следния дневен ред:
1. Вземане на решение за учредяване на Народно читалище „Тротоара“ 2020, гр.
София, за извършване на дейност с нестопанска цел в обществена полза, наричано
за краткост „Читалището“.
2. Приемане на устав на Читалището.
3. Избор на Настоятелство, Председател и Проверителна комисия на Читалището.
4. Първоначално финансиране и определяне на годишен членски внос.
5. Вписване на Читалището в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по
вписванията и в Регистъра на народните читалища към Министерството на културата
на Република България.