София 4 °C
Велико Търново 3 °C
Пловдив 10 °C
Варна 10 °C
Бургас 13 °C
Начало Новини Предавания На живо

ВАС отхвърли жалбата за отстраняването на „Български машини за гласуване“ от поръчката на ЦИК

Процедурата за доставката на машините за изборите продължава
2 мЕвроком 372

Тричленен състав на Върховния административен съд отхвърли жалбата против решение на ЦИК № 1921-НС от 16.12.2020 г. в частта му по т. II-2, с която консорциумът „Български машини за гласуване“ е отстранен от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на машини за гласуване. Решението по административно дело № 216 от 2021 г. е окончателно и не подлежи на обжалване.

Комисията на ЦИК, сформирана за избор на изпълнител, е констатирала, че към крайния срок за представяне на офертите фирмите „Български машини за гласуване“ ЕООД и „Аисист“ ЕООД са участници в две различни обединения. Поради това комисията е предложила на възложителя да отстрани на основание чл. 107, т. 6 от Закона за обществените поръчки „Български машини за гласуване (БМГ)“ с участници в обединението „Българските машини за гласуване“ ЕООД, „Аисист“ ЕООД и проф. Иван Величков Иванов, както и участникът „Български машини за гласуване" (ДЗЗД) с членове в обединението „Българските машини за гласуване“ ЕООД, „Аисист“ ЕООД и „Калия Арт Продъкшън енд Ентъртейнмънт“ ЕООД.