Социалните служби в Якоруда ще работят със семейството.