София 34 °C
Велико Търново 35 °C
Пловдив 37 °C
Варна 30 °C
Бургас 30 °C
Начало Новини Предавания На живо

Властта ще плати над 100 хил. лв, за да научи администрацията в МС да говори по телефона

Обществената поръчка е за подобряване използването на мобилни и стационарни телефони

Властта ще плати над 100 хил. лв, за да научи администрацията в МС да говори по телефона

Обществената поръчка е за подобряване използването на мобилни и стационарни телефони

2 сЕвроком 1345


Кабинетът ще плати 108 434,17 лв. за обществена поръчка, която касае разговорите на администрацията на Министерски съвет по мобилни и стационарни телефони.

Предметът на обществената поръчка е: Подобряване използването на мобилни и стационарни телефони при предоставяне на административни услуги“.

Настоящата обществена поръчка се възлага във връзка с изпълнението на Проект №BG05SFOP001-2.007-0001„По-високо качество на административното обслужване чрез въвеждане на по-високи стандарти и подобряване на системата за обратна връзка от потребителите”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

Общата цел на проекта е подобряване на управлението на качеството на административното обслужване в съответствие с преминаването към комплексно административно обслужване.

Технологичните възможности за използване на телефона при предоставяне на услуги все повече се разширяват, но държавната администрация не ги използва ефективно. Мобилните и стационарните телефони могат да бъдат използвани при предоставяне на услуги както следва:
- при предоставяне на информация на потребителите на услуги
- при получаване (съобщаване) на издадения документ
- при комуникация във връзка със заявена услуга.

В линковете долу може да се запознаете с повече информация:

Подобряване използването на мобилни и стационарни телефони при предоставяне на административни услуги

Документи към поръчката