София 34 °C
Велико Търново 35 °C
Пловдив 37 °C
Варна 30 °C
Бургас 30 °C
Начало Новини Предавания На живо

„Военна информация“ става „Военно разузнаване“

Това прие на първо четене Комисията по отбрана

„Военна информация“ става „Военно разузнаване“

Това прие на първо четене Комисията по отбрана

3 сПолитика 622 Боряна Райчева


Служба „Военна информация“ да се преименува на Служба „Военно разузнаване“ прие на първо четене парламентарната Комисия по отбрана. Народните представители единодушно подкрепиха проект за промени в Закона за военното разузнаване.

Новото наименование на службата ще отрази в най-пълна степен функциите на военното разузнаване като специална разузнавателна служба за добиване и анализ на стратегическа разузнавателна информация, информационно осигуряване на държавните институции, осигуряване на разузнавателна информация за въоръжените сили и развиване на информационното и оперативно сътрудничество с разузнавателните структури на НАТО и ЕС и партньорските служби, се посочва в мотивите на гласувания на първо четене законопроект.

С промените се разписват още функции на службата по организиране и прилагане на система за планиране, координиране и отчитане на дейността на разузнавателните структури в Българската армия в процеса на подпомагане на началника на отбраната при изпълнение на задълженията му.

Законопроектът предвижда и изискване към служителите на службата за спазване на Етичния кодекс за поведение на военнослужещите и цивилните служители от Служба „Военно разузнаване“. Неговото нарушаване ще представлява основание за търсене на дисциплинарна отговорност по смисъла на ЗОВС. Регламентират се условията и редът за приемане на военна служба на служител, който работи в структурите от системата за защита на националната сигурност. Предлага се служебният или трудовият стаж, придобит в тези структури, да се признава за продължителна служба, прослужено време или трудов стаж и професионален опит в службата.

Със законопроекта се прецизират и текстове, свързани със самостоятелното осигуряване на дейностите от Службата по защитата на класифицираната информация, както и вътрешната сигурност и контраразузнавателното обезпечаване на оперативно-разузнавателната дейност.

Основната цел на промените е усъвършенстване на нормативната уредба, която регламентира  организацията, дейността, задачите и функционирането на  военното разузнаване в Република България. Военното разузнаване е част от системата за защита на националната сигурност и обединява дейността на Служба „Военна информация“ и разузнавателните структури в Българската армия, се посочва още в мотивите.

Вносители на промените са председателят на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения Димитър Лазаров, председателят на Комисията по отбрана ген. Константин Попов, председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Пламен Нунев и народните представители Пламен Манушев, доц. Милен Михов, Валентин Каменов и Борис Вангелов.