София 11 °C София 11°C - ясно небе Велико Търново 10 °C Велико Търново 10°C - разкъсана облачност Пловдив 13 °C Пловдив 13°C - ясно небе Варна 10 °C Варна 10°C - ясно небе Бургас 11 °C Бургас 11°C - разкъсана облачност

Зелена светлина на годишния бюджет на ЕС

Съветът одобри съвместния текст относно общия бюджет на ЕС за 2024 г.

15 сЕвропейски съюз 209 Лазар Лазаров

Днес Съветът одобри съвместния текст относно общия бюджет на ЕС за 2024 г. Съвместният текст беше договорен по време на преговорите с Европейския парламент на 11 ноември. Общият размер на поетите задължения е 189 385,4 млн. евро, а общият размер на плащанията - 142 630,3 млн. евро.

360 млн. евро са запазени на разположение в рамките на таваните на разходите от настоящата многогодишна финансова рамка за 2021-2027 г., което позволява на ЕС да реагира на непредвидени нужди.

"Радвам се, че постигнахме споразумение по бюджета за следващата година. То ще ни даде възможност да се съсредоточим върху приоритетните за ЕС области, като същевременно запазим достатъчно финансова свобода, за да реагираме на непредвидени обстоятелства. То също така гарантира реалистичен подход, като се отчитат настоящият икономически и геополитически контекст, интересите на данъкоплатците и необходимостта да се посрещнат новите предизвикателства, които могат да възникнат през 2024 г.", заяви Есперанса Самблас, държавен секретар на Испания и главен преговарящ на Съвета за бюджета на ЕС за 2024 г.

Бюджетът за следващата година силно отразява основните приоритети на ЕС, включително икономическото възстановяване и екологичния и цифровия преход, и реагира на трудния геополитически контекст в момента.

Ангажиментите са правно обвързващи обещания за изразходване на средства за дейности, които се изпълняват в продължение на няколко години.

Плащанията покриват разходите, произтичащи от ангажименти, поети през текущата или предходните години.

Снимка: БГНЕС