Гледай
на живо

32% от пенсионерите у нас са на ръба на бедността

Евростат оповести Индекс за риска от бедност в ЕС

През 2017 г. делът на пенсионерите, изложени на риск от бедност в Европейския съюз (ЕС), се оценява на 14,2% - за сравнение - 13,8% през 2016 г. От 2013 г. насам процентът нараства постепенно, когато е бил 12,6%.

Близо 1/3 от пенсионерите у нас живеят на ръба на мизерията и делът им се увеличава, не намалява, сочи обявеният днес доклад на Евростат.

В повечето от 27-те държави-членки на ЕС, за които има налични данни за 2017 г., делът на пенсионерите, изложени на риск от бедност, е между 10% и 25%. Четирите страни с ниво на риск от бедност над 30% през 2017 г. са Естония (46%), Латвия (44%), Литва (37%) и България (32%).

За разлика от тях, най-ниските проценти през 2017 г. са във Франция (7%), Словакия (8%), Дания, Унгария и Люксембург (всички 9%).

2017-а е последната година, за която има данни. Най-нисък е бил делът на тази група у нас през 2014 г. - 21.1%, но в изследвания период (2010-2017 г.) не е имало година, в която той да е толкова висок, колкото през 2017 г.

В целия ЕС в периода между 2010 и 2017 г. делът на жените пенсионери, изложени на риск от бедност, е с около 2-3 процентни пункта по-висок от този за мъжете пенсионери.

През 2017 г. има четири страни членки, в които този дял е с повече от 10 процентни пункта по-висок, отколкото този на мъжете и, за съжаление, България отново е в тази група. Те са Естония (+19 пр. п.), Литва (+16 пр. п.), България и Латвия (по +15 пр. п.). Обратното - повече мъже пенсионери са в риск от бедност - се наблюдава в Малтаa (+5 пр. п.), Испания (+2 пр. п.), Италия и Дания (по +1 пр. п.).

Евростат приема, че хората са изложени на риск от бедност, ако разполагаемият им доход е по-малък от 60% от националния среден разполагаем доход след удръжките.