Гледай
на живо

60 години от първото заседание на Европарламента

Тогава в състава му е имало 142-ма членове

На днешния ден преди 60 години в Страсбург се провежда първото заседание на Европейската парламентарна асамблея, която на 30 март 1962 г. се преименува на Европейски парламент.

След като бяха създадени Европейската икономическа общност (ЕИО) и Европейската общност за атомна енергия (Евратом), Общата асамблея на ЕОВС беше разширена и стана орган и на трите Общности. В състав от 142 членове се провежда първото заседание на асамблеята.

Преди въвеждането на преките избори членовете на Европейския парламент бяха назначавани от всеки от националните парламенти на държавите членки. По този начин всеки от членовете имаше двоен мандат.

Към момента всички 751 членове на Европарламента се избират директно от избирателите в ЕС на всеки 5 години.

Като институция, която представлява европейските граждани, Парламентът формира демократичната основа на Европейския съюз. За да се постигне пълна демократична легитимност на Съюза, Парламентът трябва изцяло да участва в европейския законодателен процес и да упражнява политически контрол от името на гражданите върху останалите институции на Съюза.