Гледай
на живо

АКФ: Има ли действителна сделка между Цветанов и Артекс?

Антикорупционния фонд с анализ на нотариалните актове за сграда "Летера"

Антикорупционния фонд излезе с анализ на нотариалните актове, с които г-н Цветанов е придобил имотите си в сграда "Летера" на ул. "Латинка" в София.

На 12.06.2018 г. при един и същ нотариус са изповядани 3 нотариални акта с поредни номера, както следва:

1) С първия нотариален акт собствениците на групата "Артекс" Пламен и Весела
Мирянови продават на едно от дружествата си, "Артекс Инженеринг 2000-5" ООД,
апартамент на шестия етаж, с площ 239,90 кв.м., с прилежаща сервизна асансьорна
шахта за ВИП асансьор и преддверие с площ 33,40 кв.м., разположена на 7 нива, за
сума в размер на 560 830 лв., със срок на плащане до 3 дни от датата на продажбата.
Данъчната оценка на имота е 342 852, 40 лв. Нивата на имота са седем, тъй като
асансьорната шахта е включена като неразделна част от имота. Купувачът "Артекс
Инженеринг 2000-5" ООД е регистриран през 2013 г., като за периода 2013 г. - 2018 г.
няма дейност и няма приходи.

2) С втория нотариален акт "Артекс Инженеринг 2000-5" ООД заменя закупения от
сем. Мирянови апартамент със собствена сервизна асансьорна шахта + двоен гараж с
площ 42,60 кв.м. в сутерена на сградата срещу два апартамента на сем. Цветан и
Десислава Цветанови на ул. "Елемаг", с обща площ 192,76 кв.м. на 5-ти етаж в сграда
по-старо строителство + 2 паркоместа в двора към сградата, с обща площ 33,32 кв.м.
Данъчната оценка на имотите на "Артекс" е 386 654, 40 лв., а тази на имотите на
Цветанови е 287 438 лв.

Сем. Цветанови са направили доплащане в размер на 100 000 лв., платени по банков път
преди сделката. Всички данъци и такси по сделката (местен данък, ДДС, такса
вписване, нотариална такса) са изчислени въз основа на данъчната оценка на по-скъпия
имот - 386 654, 40 лв. Страните заявяват пред нотариуса, че това е действителната
стойност на сделката и не си дължат и няма да си дължат за в бъдеще суми за
уравняване на дяловете. В нотариалният акт не е описано състояние на имотите т.е. не
е уговорена цена за обзавеждане или по-високо качество или по-висока степен на
завършеност на довършителни работи на имотите на ул. "Елемаг" (прехвърлени от
Цветанови на "Артекс"), в сравнение с имотите на ул. "Латинка" (придобити от
Цветанови).

3) С третия нотариален акт "Артекс Инженеринг 2000-5" ООД продава на Симеон
Емилов Велков и съпругата му придобитите от Цветанови имоти на ул. "Елемаг" за 470
000 лв., получена по банков път преди подписване на нотариалния акт. Страните са
декларирали, че това е действително уговорената между тях продажна цена. Симеон
Велков е бивш подчинен на Цветанов - IT специалист на ГЕРБ и участник в предизборния
щаб на партията, към днешна дата - държавен служител в "Ръководство на въздушното
движение" (РВД).

При тези факти възникват следните въпроси:

1. Замяната на имоти се извършва въз основа на данъчна оценка, при положение, че
разликата между нея и пазарните цени е фрапираща. Съответно, доплаща се и
разликата от 100 хиляди лева. Ако цената е няколко пъти по-висока, не би ли
следвало и доплащането да е по-високо?

2. "По-евтините" имоти са заменени на данъчна оценка (287 438,80 лв.) и веднага
след това са продадени на почти двойна цена (470 000 лв). Тази цена е с 183 000
лв. над данъчната оценка. Ако на датата на продажбата по-евтините имоти (с обща
жилищна площ 192,76 кв.м. в сграда по-старо строителство + 2 паркоместа в двора
към сградата, с обща площ 33,32 кв.м ) са стрували поне двойно на данъчната
оценка, каква е била реалната цена на по-скъпите имоти (240 кв.м. апартамент +
33,40 кв.м. преддверие и собствена асансьорна шахта + двоен масивен гараж с площ
42,60 кв.м.) в сутерена на една от най-луксозните жилищни сгради в София?

3. При положение, че "Артекс Инженеринг 2000-5" ООД е закупило имотите на ул.
"Латинка" за 560 830 лв. от Мирянови, по каква логика ги заменя с Цветанови на
същия ден, при цена по данъчна оценка?

4. Трите сделки са изповядани в един и същи ден и час, с последователни номера и
при един и същ нотариус. Това са ясни индикатори за предварително договорени
сделки, а не такива, основани на пазарна логика. При тази ситуация, можем ли да
приемем цената, на която крайният купувач придобива, за истинска?

5. Каква е житейската и правна логика на това тройно прехвърляне (две продажби и
една замяна), вместо сем. Мирянови да продаде имотите на ул. Латинка на Цветанови,
а Цветанови да продадат имотите си на ул. "Елемаг" на Велкови? При това положение
каква е ролята на дружеството посредник "Артекс Инженеринг 2000-5" ООД в
отношенията между Цветанов и бившия му подчинен Велков, особено като се има
предвид, че дружеството е регистрирано през 2013 г. и е без никаква дейност до
датата на сделката ?

6. В цялата схема на прехвърляне на имоти между три страни има ли изобщо сделка,
която можем да приемем за "истинска и действителна цена", както са декларирали
страните по сделките и са удостоверили с подписите?