Гледай
на живо

През 2050 умираме от банални инфекции

Бактериите стават устойчиви на антибиотии

Бързата глобална поява и разпространение на силно резистентни бактерии се счита за една от най-големите единични заплахи  за медицината и здравето на населението в световен мащаб.

Съвременната медицина не е възможна без ефективни антибиотици. Инфекциите с антимикробни резистентни бактерии повишават както степента на заболеваемост, така и смъртността.

Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)  до 50% от човешките инфекции в индустриализираните страни  може да са устойчиви  на рутинно използваните антибиотици. Световната здравна организация (СЗО)  отчита  двукратно или трикратно увеличаване на смъртността, ако инфекциите са  устойчиви на антибиотици .

Ако не се предприемат действия срещу устойчивите на антибиотици микроорганизми,    смъртните случаи в световен мащаб през 2050 г. ще се дължат на резистентност към антибиотици.

Расте списъкът на резистентните микроби, нечувствителни към препарати, които преди това са ги убивали лесно. Това се дължи на прекалената употреба на антибиотици. За това алармира пред "24 часа" и проф. д-р Тодор Кантарджиев, директор на Националния център по заразни и паразитни болести, национален консултант по микробиология.

По думите му, лекарите масово лекуват с антибиотици не само тежки пневмонии и инфекции, а и банални болести.

Проф. Кантарджиев цитира изследване на британски учени, според което в средата на ХХI век милиони хора в Европейския съюз ще умират от банални инфекции, ако причинителите им са станали резистентни.

Той подчерта, че рекордното използване на антибиотици в ЕС върху животните също се отразява върху хората.