Гледай
на живо

Безработицата у нас - без промяна през ноември

Нараснал е броят на свобоните работни места

В края на ноември в бюрата по труда са регистрирани 257 980 безработни лица. Спрямо октомври те намаляват с 243 лица. На годишна база, в сравнение с ноември 2015 г., безработните са значително по-малко – с 66 080 лица, заявиха от Агенцията по заетостта. През ноември равнището на регистрираната безработица остава без промяна спрямо октомври - 7.9%. За сравнение същия месец на миналата година равнището на безработица е било 9.9%.

В бюрата по труда са заявени 11 808 свободни работни места на първичния пазар. От тях частният сектор е обявил 8690, които са 73,6% от всички заявени свободни работни места през месеца.

Най-голямо търсене на работна сила от частния сектор се регистрира в преработващата промишленост, търговията, административните и спомагателните дейности, хотелиерството и ресторантьорството, транспорта, складирането и пощите, държавното управление, образованието, операциите с недвижими имоти, строителството, селското, горското и рибното стопанство, финансовите и застрахователните дейности и др.

В сравнение с ноември миналата година броят на заявените свободни работни места на първичния пазар нараства с 2072.