Гледай
на живо

Бисер Петков: Минимална работна заплата от 650 лева е реална цел

Няма да се правят промени в параметрите на пенсионната система

Бисер Петков: Минимална работна заплата от 650 лева е реална цел Минимална работна заплата от 650 лева и средна заплата до 1500 лева в края на мандата са реалистични... thumbnail text

Минимална работна заплата от 650 лева и средна заплата до 1500 лева в края на мандата са реалистични цели, заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. Сред приоритетите на ведомството са увеличаване на доходите чрез заетост и по-висока производителност на труда, както и нарастване на квалифицираната работна ръка. По думите на министъра тези цели следват тенденциите на пазара на труда.  Данни на Агенцията по заетостта показват, че равнището на регистрираната безработица е 6,7 на сто, а броят на регистрираните безработни е около 220 000, което се равнява на безработицата преди настъпването на икономическата криза през юни 2008 г. Като основен проблем остава недостигът на работна ръка, особено на квалифицирана. Около 120 000 са с ниска степен на образование, а част от предвидените мерки в социалната област са насочени именно към тези хора. Така с бюджетни средства през следващите четири години ще бъдат обучени 50 000 безработни, а със средства от ОП "Развитие на човешките ресурси" най-малко 100 000, търсещи работа и неактивни хора от уязвимите групи на пазара на труда, също ще бъдат включени в обучения. Министърът заяви, че няма намерение да прави промени в параметрите на пенсионната система. Няма да се променят пенсионната възраст и стажът за пенсия.