Гледай
на живо

Бисер Петков отвръща на удара

Опровергавам твърденията

Министъра на труда и социалната политика Бисер Петков изрази позиция относно писмото на Асоциацията на организациите на българските работодатели.

Телевизия "Евроком" публикува писмото без редакторска намеса:

По повод писмо на Асоциацията на организациите на българските работодатели, във връзка с административното увеличение на минималните осигурителни доходи /МОД/ за 2018 г., в качеството си на министър на труда и социалната политика, изразявам следната позиция:

Категорично опровергавам твърдението, че решението ми за административно определяне на минималните осигурителни доходи за 2018 г. не е консултирано с национално представителните работодателски организации. Припомням, че МТСП спази процедурата по договаряне на МОД като чрез насоките по договаряне социалните партньори бяха информирани за основните параметри за бюджетната прогноза за 2018 г., където е включен прогнозният размер на минималната работна заплата /МРЗ/. Преговорите не се състояха поради отказа на работодателите да участват в тях. За да насърча социалния диалог, извън утвърдената процедура, лично в качеството ми на министър организирах 3 срещи на браншови организации на работодателите и на синдикатите, на които представители на работодателите отказаха да участват, с изключение на Българска браншова камара – Машиностроене.

На заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) на 28 септември т.г. информирах членовете за намерението да определя административно нарастване на МОД с 3.9% (процентът е определен в съответствие с прогнозата за нарастване на БВП за 2018 г.). Съгласно Кодекса за социално осигуряване в качеството ми на министър на труда и социалната политика съм длъжен да определя МОД, които са част от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО).

В изпълнение на това задължение внесох предложение, което да се обсъди на заседание на Надзорния съвет на НОИ. Бюджетът на ДОО, който е част от държавния бюджет, тепърва ще се обсъжда със социалните партньори в НСТС, след което ще бъде внесен в Министерския съвет.

По отношение на минималната работна заплата бих искал да уточня, че МТСП все още не е стартирало съгласувателна процедура по подготовка на нормативен акт на МС за определяне на размера й за 2018 г.