Гледай
на живо

Бисер Петков: Синдикати предвиждат 10-12% ръст на заплатите

Кохезионната политика трябва да продължи

Бизнесът е недоволен от повишаването на минималната работна заплата, заяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков пред БНТ. Синдикати и работодатели предвиждат 10-12% ръст на заплатите. За 73 млн. от държавния бюджет се предвиждат програмни мерки, които да допринесат за повишаването качеството на работната сила, защото се очертава дефицит. Това ще доведе до повишаване цената на труда - „с 6,6% да нарасне компенсацията на едно заето лице през 2018 г.", обясни още министър Петков.

По време на българското европредседателство ще има няколко конференции на високо ниво, в които ще се поставят важни за ЕС въпроси като: бъдещето на труда, социалната икономика.

"Като председателстващ Съвета на министрите в областта на труда и социалните въпроси има важни 14 досиета, по които се очаква България да постигне напредък", обясни министърът.

Той добави, че в началото на следващата седмица в Европейския парламент започваме междуинституционалния разговор по Директивата за командированите работници.

"Имаме много работа по отношение на измененията в Директивата за координацията на системите за социална сигурност.

Също и новата Директива, която е за постигане на по-добър баланс между личния и професионалния живот на родителите", заяви Петков.

Той допълни, че основният приоритет в тяхната област е прилагането на европейския стълб за социални права.

„В сърцевината на европейската политика е кохезионната политика и затова позицията на България е ясно изразена в началото на председателството е, че тази политика трябва да продължи", допълни социалният министър.

Социалният министър съобщи, че е била създадена работна група, която да разработи концепция за изплащане на пенсии и за регламентиране на втория стълб. "Постигнахме съгласие пенсионните дружества да могат да предлагат на своите клиенти възможност за избор между няколко пенсионни продукта. Основният продукт трябва да бъде пожизнена пенсия", каза още Бисер Петков.