Гледай
на живо

Бюджет 2019: Щедър към учители и държавни чиновници

Повече пари ще плащат работодателите за осигуровки

Ръст на заплатите в целия бюджетен сектор с 10%, а на учителите с 20% е заложено в Бюджет 2019. Но, освен за възнаграждения, от публикувания проект на бюджет на Министерство на финансите става ясно, че държавата и частният сектор ще харчат повече и за осигуровки.

Приоритетите на Бюджет 2019, които надграждат вече заложените в средносрочната бюджетна прогноза от пролетта приоритети и допускания за развитие на секторните и хоризонталните политики, са социалната политика, образованието, отбраната и политиката по доходите.

От догодина държавата ще харчи повече – като най-голям дял ще отидат за пенсии и социални грижи – 13,9 млрд. лв., което повече с 874 млн. лв. от тази година. За здравеопазване държавата ще отдели 546 млн. лв., за „Отбрана и сигурност“ – 478 млн. лв., за „Образование“ – 360 млн. лв.

Увеличава се минималната работна заплата и става 560 лева. До 2021 г. тя трябва да достигне 650 лева.

Дефицитът обаче се свива до половин процент през 2019 г. Очакванията са животът продължи да поскъпва – средно с 3% за следващата година. 

Вдигат се разходите за осигуровки както на работодателите, така и на самоосигуряващите се.

От януари догодина максималният осигурителен доход става 3000 лева. 

6 месеца по-късно ще се увеличи и размерът на максималната пенсия – таванът ще стане 1200 лева. Индексирани с 5,7 на сто ще бъдат и останалите пенсии.

Приоритет за страната остава и успешното усвояване на средствата от европейските фондове и програми на ЕС, чрез които да се постигне устойчив икономически растеж, по-висока заетост, социално включване и териториално сближаване и изграждане на конкурентоспособна и иновативна икономика.