Гледай
на живо

Бонусите в Агенцията по вписванията не са незаконосъобразни

Това установи проверката, назначена от Цачева

Приключи проверката, назначена от правосъдния министър Цецка Цачева в Агенцията по вписванията, по повод разпределените бонуси между служители в Търговския регистър за времето, когато той се срина.

Инспекторатът към Министерство на правосъдието е установил, че в Агенцията по вписванията се прилагат три подзаконови нормативни акта, изготвени от самата агенция и имащи отношение към „допълнителните възнаграждения за постигнати резултати“. И трите акта са утвърдени  от изпълнителния ѝ директор през 2013 г. От тогава до сега те са били променяни многократно. Проверяващите са разгледали детайлно и последните промени, утвърдени през тази година от изпълнителните директори Зорница Даскалова и Габриела Козарева. Последните промени се отнасят до контрола върху поставените оценки на служителите. За първи път е въведено и изискването служителите да са изработили реално поне 1/3 от оценявания период, с което се преодолява старата практиката да получават допълнително възнаграждение служители, които имат реално изработени дни под този срок.

В заключение в доклада се сочи, че утвърдените изменения на Правилата не са незаконосъобразни, тъй като не противоречат на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Многобройните промени през годините, както и три отделни правила за различните категории служители са оценени от Инспектората като пречка за създаване на трайна и ефективна практика, относно изчисляването на възнагражденията на различните категории служители. Предвид това в доклада се съдържа следната препоръка към изпълнителния директор на Агенцията: „Да се изготвят единни Вътрешни правила за заплатите в Агенцията по вписванията, касаещи и трите категории служители – служителите на агенцията; длъжностните лица по регистрация по Закона за търговския регистър в дирекция „Длъжностни лица по регистрация“ и служителите, назначени по реда на Постановление на МС№ 66/28.03.1996 г., при стриктно спазване на нормативните актове.“

Припомняме, че Цачева разпореди проверка в агенцията, когато стана ясно, че служителите във ведомството  ще получат близо 600 000 лева бонуси за последното тримесечие. А точно в този период се получи сривът в Търговския регистър, който предизвика огромни проблеми за бизнеса в продължение на седмици.