Гледай
на живо

Брюксел следи България как се грижи за хората с увреждания

ЕП изрази тревога за положението на тези хора у нас

Брюксел следи България как се грижи за хората с увреждания Европейският парламент чрез своята Комисия по петициите (PETI) ще наблюдава прилагането на Европейск... thumbnail text

Европейският парламент чрез своята Комисия по петициите (PETI) ще наблюдава прилагането на Европейската стратегия за хората с увреждания 2010-2020 в България. Ще бъдат изследвани всички практики, които създават пречки за интеграцията и реализирането на пазара на труда на хората със специални потребности, а също така ще бъдат проучени мерките, които България предприема за облекчаване и решаване на трудностите, които тези хора срещат ежедневно. Единодушното решение на членовете на комисията беше обявено от г-жа Сесилия Уикстрьом по време на обсъждането на петиция № 0356/2018, внесена от Иван Янев на 21 март т.г.

В петицията се посочва, че наследствените пенсии на хора с увреждане, получавани след смърт на техен родител са отменени, помощите и обезщетенията за инвалидност са от порядъка на 75 – 150 EUR на месец, месечната помощ за транспорт понастоящем се равнява на 5 EUR. Факти, които правят живота на хората с увреждания изключително труден. На заседанието на Комисията по петициите в ЕП бяха поканени и взеха участие Иван Янев и Лидия Чорбанова.

Представителят на Европейската комисия г-жа Ема Пуреро, в хода да обсъждането изрази становище, в което недвусмислено се посочва, че ЕК разполага с информация, която потвърждава повдигнатите в петицията въпроси.

По време на обсъждането на петицията със свои изказвания се включиха и редица членовете на ЕП, които изразиха огромната си тревога за трудностите, пред които са поставени хората с увреждания в България.

Припомняме, че през последните месеци у нас не спират протестите на хората с увреждания и по-конкретно на майките на деца с увреждания, които настояват за по-добър живот и повече грижи от държавата за тях.