Гледай
на живо

БСП сигнализира за незаконен добив на инертни материали в Катуница

Социалистите искат МС да отмени разрешение за добива в района

Парламентарната група на „БСП за България“ подкрепя с подписка искането на жителите на с. Катуница да бъде отменено Решение на МС №85/9.02.2018г. за концесията на инертни материали. „Темата е изключително чувствителна за българите от тази част на плодородна България, защото през годините са унищожени близо 2000 дка земеделски земи, като не е извършвана никаква рекултивация“, заявяват народните представители. Според БСП в момента продължава незаконният добив в района и независимо от многото сигнали, контролните органи си затварят очите пред редица нарушения. „Вследствие на това, се наблюдава спадане на подпочвената вода, която е основен източник за напояване на селскостопанските култури в района. Наблизо се намират основните водоснабдявания на град Асеновград и село Катуница. При продължаващ добив на инертни материали на голяма дълбочина, може да намалее дебитът на сондажните кладенци, които снабдяват с питейна вода двете населени места“, пише още в мотивите. Депутатите от левицата обясняват, че наблизо се намират две бивши сметища и две действащи депа за отпадъци. „Редно е да се споменем, че в началото на 90-те години, след обществен натиск и блокиране движението на машините на държавната фирма „Кариери“ АД, бе преустановена дейността й в района. Притеснително е, че след като държавата в началото на 90-те години вижда основание в исканията на гражданите, в днешно време продължават да се дават разрешения за разкриване на концесии. Към настоящия момент, в ареала от с. Катуница до гр. Асеновград, има четири действащи кариери и е недопустимо разкриването на нови“, категорични са от левицата.

Депутатите от "БСП за България" подчертават, че наскоро бе проведен местен референдум в с. Катуница. „Населението изрази своето мнение чрез гласуване и резултатът е впечатляващ: от 924 гласували, 904 жители се обявяват против разширяване добива на инертни материали, а това са 98% от изразения вот“, подчертават от левицата.