Гледай
на живо

България със забрана за хора от трети страни

Мярката влиза в сила от днес

България няма да допуска на своя територия граждани на трети страни, за които има забрана за влизане или пребиваване в страните от Шенген.Мярката влиза в сила от днес, 1 август. След решение на Съвета на ЕС същите ограничения ще са в сила и за Румъния. Мярката е част от оставащите разпоредби от шенгенското законодателство, които две страни трябва да приложат.

Граждани на трети страни, които се намират във вътрешността на страната без надлежно разрешително за пребиваване, за които се установи, че имат наложен "отказ за влизане", ще бъдат извеждани от България.